6.200.000 
Hết hàng
7.500.000 

Linh Kiện Máy Tính

VGA DICASVER RX 470 8GB WHITE NEW

1.550.000 
4.100.000 
1.750.000 
Ngừng kinh doanh
5.200.000 
Ngừng kinh doanh
8.000.000 
Ngừng kinh doanh
6.000.000 
7.000.000 
Hết hàng
Ngừng kinh doanh
Ngừng kinh doanh
Hết hàng
6.500.000 
Ngừng kinh doanh
5.200.000 
Hết hàng
4.600.000 

VGA - Card Màn Hình

MANLI RTX 2060 SUPER 8GB DDR6 2ND

Ngừng kinh doanh
4.200.000 
Ngừng kinh doanh
Hết hàng
2.800.000 
Hết hàng

VGA - Card Màn Hình

VGA 1660 Supper GiGa 6G 2ND

2.500.000 
4.900.000 
3.700.000 
Hết hàng
2.600.000 
5.000.000 
2.200.000 

Linh Kiện Máy Tính

VGA COLORFUL 1030 2GB 1FAN NEW

2.250.000 

Linh Kiện Máy Tính

VGA ZOTAC GT 1030 2GB DDR5

2.400.000