Máy tính Bách Vượng bảo hành các sản phẩm mới theo chính sách của hãng từ 36 tháng tới 72 tháng, các sản phẩm cũ bảo hành 30 ngày.

THỜI GIAN XỬ LÝ BẢO HÀNH

♦ Thời gian tiếp nhận và trả bảo hành: 9h00-19h00 từ thứ Hai đến thứ Bảy (không kể ngày lễ)

♦ Thời gian xử lý bảo hành sau 31 ngày: không quá 7 ngày kể từ ngày thứ 31 tính từ thời điểm phát sinh hóa đơn mua hàng ghi trên phiếu bảo hành. Thời gian xử lý bảo hành được tính kể từ khi Trung Tâm Bảo Hành Máy tính Bách Vượng nhận sản phẩm cho đến khi Trung Tâm Bảo Hành Máy tính Biên Hòa hoàn tất việc xử lý bảo hành (không tính thời gian vận chuyển từ khách hàng/ điểm tiếp nhận bảo hành ở các chi nhánh đến Trung tâm bảo hành Máy tính Bách Vượng và ngược lại) , không bao gồm cuối tuần và ngày lễ .

♦ Thời gian bảo hành của sản phẩm: là thời gian mà nhà sản xuất quy định cho từng sản phẩm.