Ngừng kinh doanh
Ngừng kinh doanh
Ngừng kinh doanh

Linh kiện cũ

RAM LEXAR 8GB DDR4 2666

650.000 
Ngừng kinh doanh
500.000 
550.000 
Ngừng kinh doanh
1.200.000 
550.000 

Linh kiện cũ

RAM SAMSUNG 8GB DDR3 1600

Ngừng kinh doanh
Ngừng kinh doanh
1.800.000 
Ngừng kinh doanh
Ngừng kinh doanh
Ngừng kinh doanh
Ngừng kinh doanh
Ngừng kinh doanh
500.000 
Ngừng kinh doanh