500.000 
600.000 

Linh Kiện Máy Tính

NGUỒN PUDDIN MX450 NEW

400.000 

Linh Kiện Máy Tính

NGUỒN START POWER ATX 500W NEW

400.000 
650.000 

Linh Kiện Máy Tính

NGUỒN VSP DELTA ATX – 420W NEW

450.000 
500.000 
Ngừng kinh doanh
Ngừng kinh doanh
Ngừng kinh doanh
Ngừng kinh doanh
Ngừng kinh doanh

Linh Kiện Máy Tính

NGUỒN Xigmatek-x-power III 500 new

Ngừng kinh doanh
Ngừng kinh doanh
600.000 

Linh Kiện Máy Tính

NGUỒN MÁY TÍNH SAMA 535 400W NEW

Ngừng kinh doanh
Ngừng kinh doanh
Ngừng kinh doanh