3.200.000 

Card đồ họa 2nd

VGA GALAX GTX1060 3GB 2FAN

1.700.000 
1.500.000 
Hết hàng
1.800.000