1.100.000 

Linh Kiện Máy Tính

RAM ADATA 8GB DDR4 3200 NEW

600.000